เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน
โครงสร้างการบริหาร
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
กลับสู่หน้าหลักสถาบันวิจัยฯ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าหลักสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
กลับสู่หน้าหลักสถาบันวิจัยฯ
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2557
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2558
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2559
เอกสารเผยแพร่
คู่มือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการประเมินตนเอง
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินลานวัฒนธรรม 54
ปฏิทินลานวัฒนธรรม 55
ปฏิทินลานวัฒนธรรม 56
ปฏิทินลานวัฒนธรรม 57
ปฏิทินลานวัฒนธรรม 58
ปฏิทินลานวัฒนธรรม 59
ปฏิทินลาน ประจำปี2560
องค์ความรู้/บทความ
องค์ความรู้
บทความศิลปวัฒนธรรม
วิดีโอ
การแสดงดนตรีพื้นบ้าน
สาระน่ารู้กับศิลปวัฒนธรรม
การแสดงนาฏศิลป์
การแสดงดนตรีไทย
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมลานวัฒนธรรม
แบบฟอร์มรางานสรุปผลการดำเนินงานลานวัฒนธรรม
รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมลานวัฒนธรรมฯ 58
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ตารางการยืมอุปกรณ์
วัสดุ-อุปกรณ์
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ 59
แผนการดำเนินงาน
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
» 1 ขณะนี้
» 3 วันนี้
» 3 เมื่อวานนี้
» 6 สัปดาห์นี้
» 6 เดือนนี้
» 6 ปีนี้
» 6 ทั้งหมด
นับตั้งแต่ 11 มกราคม 2559
 
สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการฯ .::. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .::. (กสทช.) จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว .::.


ปฏิทินปฏิบัติศาสนกิจประจำปี 2559 วันที่ 05 ตุลาคม 2558 ดู 168 ครั้ง
เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต จากใจชาวราชภัฏยะลา 58 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ดู 123 ครั้ง
ขอเชิญทำบุญตักบาตรพระภิกษุ 1000 รูป วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 ดู 135 ครั้ง
ขอเชิญร่วมละศีลอดในงานรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1436 วันที่ 06 กรกฏาคม 2558 ดู 286 ครั้ง
รายการตะวันยิ้ม ตอน ลานวัฒนธรรม ออกอากาศทางช่อง NBT YALA วันที่ 02 เมษายน 2558 ดู 185 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 190 ครั้ง
ขอเชิญชวนเรียนดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 281 ครั้ง
ขอเชิญทำบุญของศาสนาพุทธประจำปี 2558 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2557 ดู 393 ครั้ง
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 07 พฤศจิกายน 2557 ดู 257 ครั้ง
วันที่ 26 กันยายน 2557 ร่วมแสดงมุทิตาจิต จากใจชาวราชภัฏยะลา 57 วันที่ 24 กันยายน 2557 ดู 199 ครั้ง
 


13 ก.ค. 59 ร่วมแห่เทียนพรรษา วันนี้ (13ก.ค.59) ที่ วัดถ้ำคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมแห่เทียนพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อ ...
วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ดู 124 ครั้ง
23 มิ.ย.59 อบรม KPIs 23 มิ.ย.59 อบรม KPIs ...
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดู 94 ครั้ง
21 มิ.ย.59 อ.วิทิตประชุมเข้าพรรษา 21 มิ.ย.59 อ.วิทิตประชุมเข้าพรรษา ...
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดู 85 ครั้ง
21 มิ.ย.59 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ รอมฎอนสัมพันธ์ ...
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ดู 91 ครั้ง
21-22 พ.ค.59 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดยะลา จัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปก ...
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ดู 85 ครั้ง
 
 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์:073-299699 ต่อ 33000 โทรสาร:073-299610  E-mail: cultyru@hotmail.com