เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ติดต่อเรา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บริการของเรา
ขอรับคำปรึกษา
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
แบบฟอร์ม
โครงการประจำปี 2556
โครงการประจำปี 2557
โครงการประจำปี 2558
โครงการประจำปี 2559
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด

 • การผลิตสารกรองสนิมเหล็กและผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

 • การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากการผลิตอาทิ สบู่เหลว สบู่ก้อน  โลชั่น ลิปกลอส สครับผิว ขนมจากกากมะพร้าว เป็นต้น

 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาเผาถ่านอิวาเตะอย่างง่ายและการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้

 • การทำถังหมักขยะสดและการใช้ประโยชน์จากขยะสดระดับครัวเรือนในชุมชน

 • การทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์

 • การกำจัดแมลงผลไม้ (แมลงวันทอง)

 • การผลิตข้าวเกรียบฟักทอง

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบกรอบแก้ว

 • การยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้เศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • การประดิษฐ์ของที่ระลึกและของชำร่วย

 • การเพาะเห็ดนางฟ้า

 • การเพาะเห็ดฟาง การขยายพันธุ์พืช การปลูกพืช : จากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าหลังหมดอายุการเก็บเกี่ยว

 • การทำโยเกิร์ต

 • การพัฒนาและแปรรูปทำผ้าบาติกเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

 • แปรรูปผลส้มแขก

 
  
 

สำนักงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยี

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น1
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0 7329 9690 ต่อ 34000 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center