เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ติดต่อเรา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บริการของเรา
ขอรับคำปรึกษา
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
แบบฟอร์ม
โครงการประจำปี 2556
โครงการประจำปี 2557
โครงการประจำปี 2558
โครงการประจำปี 2559
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการฯ .::. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .::. (กสทช.) จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว .::.
ชื่อ : ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี
อีเมล : bunsit.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4652200
เบอร์ภายใน(ip phone) : 10006
ชื่อ : ผศ.สมภพ เภาทอง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี
อีเมล : somphop.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6086506
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32001
ชื่อ : นายเวคิน วุฒิวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7334799
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
อีเมล : Bio_2004@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2964252
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31400
ชื่อ : นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
อีเมล : twenty_saturday@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4670193
เบอร์ภายใน(ip phone) : 34000
 

สำนักงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยี

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น1
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0 7329 9690 ต่อ 34000 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center