เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ติดต่อเรา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บริการของเรา
ขอรับคำปรึกษา
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
แบบฟอร์ม
โครงการประจำปี 2556
โครงการประจำปี 2557
โครงการประจำปี 2558
โครงการประจำปี 2559
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน รร.สาธิต มรภ.ยะลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กีฑา นครยะลาเกมส์ .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 .::. กำหนดการพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 .::. ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐” .::.
เชิญชวนบุคลกรในมหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อเสนโครงการ
วันที่ 10 กันยายน 2558 ดู 115 ครั้ง

ขอเรียนเชิญอาจารย์ และบุคลกรภายในมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปช่วยเหลือชุมชนที่ต้องการความรู้ ไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย หรือการลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น

สนใจ ......สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิมยาลัยราชภัฏยะลา

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น1 โทรศัพท์ 0 7329 9699 ต่อ 34000

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2558 เอกสารแนบ
 แบบฟอร์มโครงการ59.docx
 กรอบการส่งโครงการ.pdf


 
 
  
 

สำนักงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยี

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น1
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0 7329 9690 ต่อ 34000 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center