เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ติดต่อเรา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บริการของเรา
ขอรับคำปรึกษา
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
แบบฟอร์ม
โครงการประจำปี 2556
โครงการประจำปี 2557
โครงการประจำปี 2558
โครงการประจำปี 2559
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการฯ .::. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .::. (กสทช.) จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว .::.
ขอเชิญชวน เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำเครื่องกรองน้ำฯ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ดู 331 ครั้ง

       ขอเชิญชวน ประชาชนผู้ที่สนใจหรือมีปัญหาน้ำเป็นสนิม ไม่สามารถอุปโภคและบริโภคได้ เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารกรองสนิมเหล็กและการทำเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558 นี้ ณ อาคารประกอบ2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ และคณะดำเนินงาน เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับเครื่องกรองสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ำ ท่านละ 2 เครื่อง พร้อมเกียรติบัตร กลับบ้านทันที 

      สำรองที่ได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท เท่านั้น

สมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี อาคาร9 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 34000 หรือ 089-4670193 โทรสาร 073-299653 ในเวลาราชการ 

*รับจำนวนจำกัด*เอกสารแนบ
 ไวนิล2.jpg


 
 
  
 

สำนักงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยี

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น1
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0 7329 9690 ต่อ 34000 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center