เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ติดต่อเรา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บริการของเรา
ขอรับคำปรึกษา
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
แบบฟอร์ม
โครงการประจำปี 2556
โครงการประจำปี 2557
โครงการประจำปี 2558
โครงการประจำปี 2559
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการฯ .::. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .::. (กสทช.) จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว .::.
ขอเชิญชวนผู้สนใจ รับบริการข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด ฟรี
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ดู 134 ครั้ง

       คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ หรือบุคลากรภายนอกทุกท่าน เข้ารับบริการคำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญภายในหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปประยุกต์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       สามารถเข้ารับบริการขอคำปรึกษาฯ ได้ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี  อาคาร9 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฟรี !!

 
 
  
 

สำนักงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยี

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น1
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0 7329 9690 ต่อ 34000 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center