เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
กองบรรณาธิการ
ที่มาและวัตถุประสงค์
ติดต่อ
บุคลากร
ระบบ E-journal
วารสารออนไลน์
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผ่านการรับรองจาก TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ดู 340 ครั้ง
การแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวารชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (1 พ.ค. 58) วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ดู 164 ครั้ง
วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.57 ตีพิมพ์และจัดส่งทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 มกราคม 2558 ดู 519 ครั้ง
แจ้งระบบวารสารออนไลน์ใหม่ วันที่ 05 ธันวาคม 2557 ดู 250 ครั้ง
 


ประชุม TCI ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา บรรณาธิการ และนางสาวฟิตรีนา ดาราแม และนางสาวซอฟียะห์ สูแป ผู้ช่วยบรรณาธิการ เดินทางไปเข้าร ...
วันที่ 21 กันยายน 2558 ดู 319 ครั้ง
อบรมระบบ OJS เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา นางสาวฟิตรีนา ดาราแม ผู้ช่วยบรรณาธิการจัดการ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมอบรมระบบ OJS กับทางเครือข่ายวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ...
วันที่ 02 สิงหาคม 2558 ดู 164 ครั้ง
หัวหน้าศูนย์ TCI แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารไทย ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2554 ...
วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ดู 150 ครั้ง
สัมมนาเรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยฯ มอบหมายให้นางสาวฟิตรีนา ดาราแม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยได้รั ...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ดู 217 ครั้ง
สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมกองบรรณาธิการจัดการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ในฐานะบรรณาธิการวารสาร ดร.นันทา จันทร์แก้ว บรรณาธิการจัดการ และดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้ช่วยบรรณาธิก ...
วันที่ 05 ธันวาคม 2557 ดู 322 ครั้ง
 
 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9634

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center