เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
กองบรรณาธิการ
ที่มาและวัตถุประสงค์
ติดต่อ
บุคลากร
ระบบ E-journal
วารสารออนไลน์
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
ชื่อ : ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
ตำแหน่ง : บรรณาธิการ
อีเมล : rung7see@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635
เบอร์ภายใน(ip phone) : 30000
ชื่อ : ดร.นันทา จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : บรรณาธิการจัดการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31000
ชื่อ : ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยบรรณาธิการจัดการ
อีเมล : sirichai.nbr@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : นางสาวริซมา สาเม๊าะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยบรรณาธิการจัดการ
อีเมล : iam.risma@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31000
ชื่อ : นายซุลกิฟลี ยิงทา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยบรรณาธิการจัดการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : นางสาวฟิตรีนา ดาราแม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยบรรณาธิการจัดการ
อีเมล : fitrina.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31000
 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9634

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center