เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
กองบรรณาธิการ
ที่มาและวัตถุประสงค์
ติดต่อ
บุคลากร
ระบบ E-journal
วารสารออนไลน์
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.57 ตีพิมพ์และจัดส่งทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 22 มกราคม 2558 ดู 655 ครั้ง

                วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดพิมพ์วารสารเป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557 จำนวน 500 เล่ม และจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความในรูปแบบ E-Journal ได้ทาง http://research.yru.ac.th/e-journal ค่ะ

 
 
  
 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9634

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center