เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
กองบรรณาธิการ
ที่มาและวัตถุประสงค์
ติดต่อ
บุคลากร
ระบบ E-journal
วารสารออนไลน์
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมกองบรรณาธิการจัดการ
วันที่ 05 ธันวาคม 2557 ดู 384 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ในฐานะบรรณาธิการวารสาร ดร.นันทา จันทร์แก้ว บรรณาธิการจัดการ และดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้ช่วยบรรณาธิการจัดการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพวารสารกับทางศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้มีการวางแผนการจัดระบบวารออนไลน์ใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัย และสะดวกในการใช้ รวมถึงเพื่อสามารถนำไปประเมินคุณภาพกับทาง TCI ได้อีกด้วย

 
 
  
 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9634

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center