เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
กองบรรณาธิการ
ที่มาและวัตถุประสงค์
ติดต่อ
บุคลากร
ระบบ E-journal
วารสารออนไลน์
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
สัมมนาเรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ดู 268 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยฯ มอบหมายให้นางสาวฟิตรีนา ดาราแม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำบทความวิชาการ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์เข้าสู่ DOI โดยการกำหนดเอกสารต่างๆ เป็นระบบตัวเลข เพื่อสะดวกในการสืบค้นเอกสาร และเป็นตัวกลางในการใช้สืบค้นข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูลอีกด้วย โดยจะนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนามาปรับใช้กับการทำงานในหน่วยงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
 
  
 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9634

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center