ประสิทธิภาพด้านการจัดสรรการปลูกอ้อยในประเทศไทย

ชนิดา วสันต์, สุรชัย จันทร์จรัส

Abstract


          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการจัดสรรการปลูกอ้อยของเกษตรกรในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลปีการผลิต 2553/2554 จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี และสระแก้ว มาวัดประสิทธิภาพด้านการจัดสรรด้วยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพด้านการจัดสรรการปลูกอ้อยของเกษตรกรในประเทศไทยเฉลี่ยเท่ากับ 0.7824 ซึ่งแบ่งเป็นเกษตรกรที่มีค่าประสิทธิภาพทางด้านการจัดสรรเท่ากับ 1 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น สุพรรณบุรี และมุกดาหาร ส่วนจังหวัดที่เหลือที่มีค่าประสิทธิภาพทางด้านการจัดสรรไม่เท่ากับ 1 โดยมีสาเหตุที่มาจากปัญหาการใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินไป

Allocative Efficiency of Cane Farmers in Thailand

Abstract
          The objective of this article was to analysis allocation efficiency of sugarcane planting in Thailand. By applied the data in the years 2553/2554 covered 9 provinces including Mukdahan, Kalasin, Khon Kaen, Udon Thani, Nakhon Ratchasima, Kanchanaburi, Suphan Buri, Chonburi and Sa Kaeo using Data Envelopment Analysis. The results found that allocation efficiency of sugarcane planting in Thailand in average was 0.7824. The farmers in 3 provinces, Khon Kaen, Suphan Buri and Mukdahan, had allocation efficiency score equal 1. The rest, 6 provinces were not equal to 1 due to the high cost of input used.


Keywords


ประสิทธิภาพด้านการจัดสรร; อ้อย; ประเทศไทย; Allocative efficiency; Sugarcane; Thailand;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th