คัมภีร์ HR (ผู้แต่ง : ชารอน อาร์มสตอง และบาร์บารา มิตเชลล์)

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

AbstractFull Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University)

Moblie: 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail: ejournal@yru.ac.th

ISSN: 1905-2383