ที่อยู่สำหรับติดต่อ

ผู้ประสานงาน

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : คุณซอฟียะห์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คุณฟิตรีนา

มือถือ : 091-862-6900 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

โทรศัพท์สำนักงาน : 073-299-699 ต่อ 31000

แฟกซ์ : 073-299-635

อีเมล : ejournal@yru.ac.th

ที่อยู่ : กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000