เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
งานวารสาร มรย.
คำแนะนำในการเตรียมบทความ
ช่องทางในการส่งบทความ
ติดต่อ
ระบบวารสารออนไลน์
งานบริหารจัดการบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม(บริการวิชาการ)
คำสั่ง/ประกาศ/แผน
โครงการบริการวิชาการที่อนุมัติ
รายงานประเมินตนเอง (SAR)
โครงการท่าสาป Model
เว็บไซต์โครงการท่าสาปโมเดล
ปฏิทินการดำเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 55
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 56
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 57
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการ Poll
กองบรรณาธิการ
โครงการ
แบบสำรวจ 57
แบบสำรวจ 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการพิเศษ
โครงการสานเสวนาฯ ปี 55
โครงการสานเสวนาฯ ปี 56
โครงการสานเสวนาฯ ปี 57
ข่าว บทความ และวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วีดีโอข่าว/กิจกรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
ข่าว/บทความงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

                    

ศอ.บต.จับมือ มรภ.ยะลา ทำ “SUARA POLL เสียงจากชายแดนใต้”    ศอ.บต.จับมือ ม.ราชภัฏยะลาร่วมทำ “SUARA POLL เสียงจากชายแดนใต้”

                                  ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์                                                        ที่มา : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.


                     

                มรย. และศอ.บต. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ               ศอ.บต.จับมือ มรภ.ยะลา ทำ “SUARA POLL เสียงจากชายแดนใต้”

                                   ที่มา : www.yru.ac.th                                                                                   ที่มา : Mtoday Facebook


                       

ศอ.บต. และ ม.ราชภัฏยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสำรวจข้อมูลตามสถานการณ์

ภายใต้ชื่อ “SUARA POLL เสียงจากชายแดนใต้”

ที่มา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6


                      

ม.ราชภัฏยะลาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการท่าสาปโมเดล           มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาลงนามบันทึกข้อตกลงความมือท่าสาปฯ

                                 ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์                                                                                  ที่มา : www.yru.ac.th


 
  
 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635 E-mail: hr.srdi@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center