เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
งานวารสาร มรย.
คำแนะนำในการเตรียมบทความ
ช่องทางในการส่งบทความ
ติดต่อ
ระบบวารสารออนไลน์
งานบริหารจัดการบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม(บริการวิชาการ)
คำสั่ง/ประกาศ/แผน
โครงการบริการวิชาการที่อนุมัติ
รายงานประเมินตนเอง (SAR)
โครงการท่าสาป Model
เว็บไซต์โครงการท่าสาปโมเดล
ปฏิทินการดำเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 55
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 56
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 57
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการ Poll
กองบรรณาธิการ
โครงการ
แบบสำรวจ 57
แบบสำรวจ 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการพิเศษ
โครงการสานเสวนาฯ ปี 55
โครงการสานเสวนาฯ ปี 56
โครงการสานเสวนาฯ ปี 57
ข่าว บทความ และวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วีดีโอข่าว/กิจกรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
ชื่อ : นายเวคิน วุฒิวงศ์ (Mr. Vakin Wutthivong))
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ (Deputy Director)
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31000
ชื่อ : ดร.นันทา จันทร์แก้ว (Dr. Nuntha Chankeaw)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบริหาร (Deputy Director)
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635
เบอร์ภายใน(ip phone) : 30000
ชื่อ : นางสาวฟิตรีนา ดาราแม (Ms. Fitrina Daramae)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (Assistant Editor)
อีเมล : fitrina.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31000
ชื่อ : นางสาวริซมา สาเม๊าะ (Ms. Risma Samoh)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (HR Officer)
อีเมล : hr.srdi@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31000
ชื่อ : นายอนันท์ ดอเล๊าะ (Mr. Anan Doloh)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Officer)
อีเมล : anan.srdi@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31000
 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635 E-mail: hr.srdi@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center