เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
งานวารสาร มรย.
คำแนะนำในการเตรียมบทความ
ช่องทางในการส่งบทความ
ติดต่อ
ระบบวารสารออนไลน์
งานบริหารจัดการบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม(บริการวิชาการ)
คำสั่ง/ประกาศ/แผน
โครงการบริการวิชาการที่อนุมัติ
รายงานประเมินตนเอง (SAR)
โครงการท่าสาป Model
เว็บไซต์โครงการท่าสาปโมเดล
ปฏิทินการดำเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 55
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 56
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 57
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการ Poll
กองบรรณาธิการ
โครงการ
แบบสำรวจ 57
แบบสำรวจ 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการพิเศษ
โครงการสานเสวนาฯ ปี 55
โครงการสานเสวนาฯ ปี 56
โครงการสานเสวนาฯ ปี 57
ข่าว บทความ และวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วีดีโอข่าว/กิจกรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.

ค้นหาข่าว : A value is required.


รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เดือน พ.ย. 58 – ธ.ค. 59 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 255 ครั้ง
เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ดู 146 ครั้ง
โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2558 ดู 165 ครั้ง
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 ดู 132 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการบริการวิชาการ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ดู 276 ครั้ง
โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อบันทึกระบบ ERP วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ดู 168 ครั้ง
ติดตามและตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ยังค้างส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 วันที่ 21 กันยายน 2558 ดู 231 ครั้ง
กำหนดวันสุดท้ายการส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 21 กันยายน 2558 ดู 176 ครั้ง
รายงานผลโครงการสำรวจข้อมูลตามสถานการณ์ (Poll) เดือนกรกฎาคม 2558 วันที่ 03 สิงหาคม 2558 ดู 200 ครั้ง
รายงานผลงานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดือนกรกฎาคม 2558 วันที่ 03 สิงหาคม 2558 ดู 236 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรภายในเข้าร่วมอบรมสถาบันฝึกอบรมฯ วันที่ 03 สิงหาคม 2558 ดู 98 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ย่อยของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 03 สิงหาคม 2558 ดู 126 ครั้ง
สรุปข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 03 สิงหาคม 2558 ดู 96 ครั้ง
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 วันที่ 04 มิถุนายน 2558 ดู 103 ครั้ง
[SUARA POLL] ขอเชิญ นศ. เข้าร่วมอบรมวิธีการเก็บข้อมูลแบบสำรวจและการกรอกข้อมูลออนไลน์ วันที่ 07 เมษายน 2558 ดู 439 ครั้ง
ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนการพัฒนาคุณภาพวารสาร และบทความวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ดู 98 ครั้ง
[5/3/58] อัพเดตความเคลื่อนไหวของการสมัครนักศึกษาช่วยงาน Suara Poll ในวันที่ 2 วันที่ 05 มีนาคม 2558 ดู 121 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน Suara Poll วันที่ 03 มีนาคม 2558 ดู 442 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน"งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" เดือนมกราคม 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 115 ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบออนไลน์สำหรับส่งวารสาร วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 99 ครั้ง
ติดตามการส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ดู 110 ครั้ง
ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 05 มิถุนายน 2557 ดู 115 ครั้ง

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635 E-mail: hr.srdi@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center