เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
งานวารสาร มรย.
คำแนะนำในการเตรียมบทความ
ช่องทางในการส่งบทความ
ติดต่อ
ระบบวารสารออนไลน์
งานบริหารจัดการบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม(บริการวิชาการ)
คำสั่ง/ประกาศ/แผน
โครงการบริการวิชาการที่อนุมัติ
รายงานประเมินตนเอง (SAR)
โครงการท่าสาป Model
เว็บไซต์โครงการท่าสาปโมเดล
ปฏิทินการดำเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 55
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 56
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 57
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการ Poll
กองบรรณาธิการ
โครงการ
แบบสำรวจ 57
แบบสำรวจ 58
บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการพิเศษ
โครงการสานเสวนาฯ ปี 55
โครงการสานเสวนาฯ ปี 56
โครงการสานเสวนาฯ ปี 57
ข่าว บทความ และวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วีดีโอข่าว/กิจกรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
รายงานผลโครงการสำรวจข้อมูลตามสถานการณ์ (Poll) เดือนกรกฎาคม 2558
วันที่ 03 สิงหาคม 2558 ดู 200 ครั้ง

โครงการสำรวจข้อมูลตามสถานการณ์(Poll)

1.  ดำเนินการสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ผลประเด็น Hot Issue จำนวน 1 เรื่อง คือ

เด็กแว้นและพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร

2. ดำเนินการสำรวจข้อมูลให้กับสวนดุสิตโพล จำนวน 1 เรื่อง คือ

กองทุนฯ จังหวัดยะลา 1

3.  ดำเนินการสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ผลให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 2 เรื่อง คือ

1)   โครงการติดตั้งโคมไฟถนน LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้

2)   โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมส่องสว่างโซล่าเซลล์ในพื้นศาสนสถานและสถานที่ฝั่งศพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4. ดำเนินการสำรวจข้อมูลให้กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 1 เรื่อง คือ

ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยครั้งที่ 2

5.  ปรับปรุงและอัพเดพข้อมูลของเว็บไซต์Suara Poll

 
 
  
 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635 E-mail: hr.srdi@yru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center