เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สถาบันวิจัยฯ
งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมการวิจัยฯ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฝึกอบรมฯ
คลีนิคเทคโนโลยี
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง สวพ.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ
การจัดการความรู้ (KM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการจัดการองค์กรแห่งการเรียน
รายงานการจัดทำไคเซ็น (Kaizen) ของบุคลากร ปี 2557
งานวารสาร ม.ราชภัฏยะลา
เวบไซต์งานวารสาร
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มรภ.ยะลา จัดอบรมปฏิบัติการหลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานอย่างเป็นระบบ เร่งพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 .::. อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน รร.สาธิต มรภ.ยะลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กีฑา นครยะลาเกมส์ .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 .::.
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก
วันที่ 18 มกราคม 2559 ดู 362 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ  สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เยาวชนและผู้ปกครองในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน และมีเกมต่างๆ เช่น เกมบิงโก เกมบัตรพรรณไม้ เกมตักน้ำใส่ขวด เกมโยนลูกปิงปอง เกมตัดกระดาษ และเกมเหยียบหนังสือพิมพ์ ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกตลอดทั้งวัน                                                                                                              ในการนี้ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบของขวัญให้กับน้องๆ ลำพะยาและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้        

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. หอการค้าจังหวัดยะลา                                                            

3. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา                                                      

5. สำนักงานจังหวัดยะลา                                                                   

6. ร้านมีเดีย เฮาส์ จำกัด                                                                  

7. โครงการทวิภาษา                               

8. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)                                              

9. สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ                                                 

10. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ                               

11. สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้                                        

12. บุคลากรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)         

13. ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                                                                   

14. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                                                  

 
 
  
 

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9635

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center