เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิจัย
ระเบียบ/ประกาศ
คู่มือ
ข้อมูลด้านการวิจัย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.


รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่" วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ดู 74 ครั้ง
เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม "สร้างภาพ" วันที่ 05 มกราคม 2559 ดู 154 ครั้ง
ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างความเข้าใจในระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยแก่นักวิจัย” วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดู 101 ครั้ง
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ" วันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 ดู 195 ครั้ง
ประกาศทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2559 วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ดู 224 ครั้ง
ข้อมูลด้านการวิจัย วันที่ 16 กันยายน 2558 ดู 247 ครั้ง
กำหนดการ กิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 09 กันยายน 2558 ดู 236 ครั้ง
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 01 กรกฏาคม 2558 ดู 433 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน "เปิดตัวโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2558" วันที่ 03 เมษายน 2558 ดู 278 ครั้ง
รับสมัคร นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 ดู 148 ครั้ง
 


งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยฯ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” เมื่อวันที่ 24 เม.ย.59 ที่ ห้องประชุมซาลัค Sa-Lak (สละ) ชั้น 4 อาคา ...
วันที่ 03 พฤษภาคม 2559 ดู 92 ครั้ง
สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เมื่อวันที่ 13พ.ย.58 ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อส่งเ ...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ดู 160 ครั้ง
สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนาม MOU เ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต ...
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 ดู 123 ครั้ง
ประชุมกรรมการเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 วันนี้ (9 ต.ค.58) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ...
วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ดู 140 ครั้ง
จัดอบรม NRMS วันที่ 10 ต.ค. 58 เวลา 10.00 น. งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่นได้จัดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 302 ตึก IT เพื่อให้นักวิจัยคียข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2560 ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่ ...
วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ดู 125 ครั้ง
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

เลขที่ 133 (อาคาร 4) ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center