เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิจัย
ระเบียบ/ประกาศ
คู่มือ
ข้อมูลด้านการวิจัย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.

ค้นหาข่าว : A value is required.


งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยฯ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” เมื่อวันที่ 24 เม.ย.59 ที่ ห้องประชุมซาลัค Sa-Lak (สละ) ชั้น 4 อาคา ...
วันที่ 03 พฤษภาคม 2559 ดู 124 ครั้ง
สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เมื่อวันที่ 13พ.ย.58 ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อส่งเ ...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ดู 181 ครั้ง
สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนาม MOU เ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต ...
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 ดู 150 ครั้ง
ประชุมกรรมการเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 วันนี้ (9 ต.ค.58) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ...
วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ดู 165 ครั้ง
จัดอบรม NRMS วันที่ 10 ต.ค. 58 เวลา 10.00 น. งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่นได้จัดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 302 ตึก IT เพื่อให้นักวิจัยคียข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2560 ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่ ...
วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ดู 155 ครั้ง
สัมมนาทางวิชาการสู่ชุมชน ภาคใต้ในร่มพระบารมี ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาทางวิชาการสู่ชุมชน ภาคใต้ในร่มพระบารมี สืบสานพระราชปณิธานและนำสันติสุขสู่ชุมชน ...
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดู 162 ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ ม.นราฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร นักวิจัย และทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นส ...
วันที่ 07 สิงหาคม 2558 ดู 145 ครั้ง
ประชุมหาแนวทางความร่วมมือการจัดทำวิจัยฯ วันนี้ (13ก.ค.58) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ...
วันที่ 13 กรกฏาคม 2558 ดู 117 ครั้ง
อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง งานส่งเสริมวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง "การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ" ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง 23-301 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ...
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ดู 116 ครั้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5 เดินทางลงพื คณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5 เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ...
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ดู 131 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

เลขที่ 133 (อาคาร 4) ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center