เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิจัย
ระเบียบ/ประกาศ
คู่มือ
ข้อมูลด้านการวิจัย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ"
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 ดู 229 ครั้ง

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ โดยมีวิทยากรมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านรศ.ดร.โยธิน แสวงดี  โดยแบ่งหัวข้อการอบรม 4 หัวข้อ ดังนี้ 1. การเตรียมต้นฉบับบทความ 2. การเขียนบทความให้มีคุณภาพ 3. การเตรียมตัวเพื่อส่งบทความไปตีพิมพ์ 4. หลักการในการเริ่มต้นเขียนบทความวิจัย โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 พ.ย. เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมันทิราวรรณ อุทัยวรรณ โทร 073-299-699 ต่อ 31002 งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 
 
  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

เลขที่ 133 (อาคาร 4) ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center