เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิจัย
ระเบียบ/ประกาศ
คู่มือ
ข้อมูลด้านการวิจัย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างความเข้าใจในระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยแก่นักวิจัย”
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดู 132 ครั้ง

ขอเชิญชวนนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559 และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างความเข้าใจในระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยแก่นักวิจัย” กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบกระบวนการดำเนินงานวิจัยตามระบบของมหาวิทยาลัยและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมฟันเฟือง คณะวิทยาการจัดการ  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรอฮานา ดาคาเฮง โทร 073-299-699 ต่อ 31002 งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเอกสารแนบ
 ปฐมนิเทศนักวิจัย-59.png


 
 
  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

เลขที่ 133 (อาคาร 4) ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center