เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิจัย
ระเบียบ/ประกาศ
คู่มือ
ข้อมูลด้านการวิจัย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
รับสมัคร นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558
วันที่ 24 มีนาคม 2558 ดู 187 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น  ประจำปี 2558 เพื่อมอบให้เป็นเกียรติแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือสังคมวิชาการทั่วไป 

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

1. แบบฟอร์ม "นักวิจัยดีเด่น" พร้อมแผ่น CD ข้อมูลหลักฐานแสดงการเผยแพร่ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด  และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มประวัติและผลงานวิจัย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวรอฮานา  ดาคาเฮง  งานส่งเสริมวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โทรศัพท์ภายใน 30000

ในวันและเวลาราชการเอกสารแนบ
 แบบฟอร์มประวัติและผลงาน นักวิจัยดีเด่น.doc


 
 
  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

เลขที่ 133 (อาคาร 4) ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center