เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิจัย
ระเบียบ/ประกาศ
คู่มือ
ข้อมูลด้านการวิจัย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
ขอเชิญร่วมงาน "เปิดตัวโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2558"
วันที่ 03 เมษายน 2558 ดู 319 ครั้ง

ด้วยสถานบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีกำหนดจัดงาน "เปิดตัวโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2558" ในวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานวิจัย อันจะทำให้การดำเนินงานวิจัยมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง  รายละเอียดเพิ่มเติ่มดังเอกสารแนบเอกสารแนบ
 กลุ่ม 1 บุคลากรทางการศึกษา.doc
 กลุ่ม 2 การเกษตรและวิสาหกิจ.doc
 กลุ่ม 3 หน่วยงานภาครัฐ.doc
 กลุ่ม 4 บุคลากร มรย..doc


 
 
  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

เลขที่ 133 (อาคาร 4) ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center