เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิจัย
ระเบียบ/ประกาศ
คู่มือ
ข้อมูลด้านการวิจัย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
จัดอบรม NRMS
วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ดู 155 ครั้ง

วันนี้ 10 ต.ค. 58 เวลา 10.00 น. งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่นได้จัดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 302 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักวิจัยได้กรอกข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ หรือ NRMS โดยมีนักวิจัยจำนวน 18 คนเข้าร่วมกิจกรรม และมีนางสาวรอฮานา ดาคาเฮง และนายอนันต์ ดอเลาะ คอยให้คำแนะนำในการกรอกข้อมูลครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ ทุกท่านที่เอื้อเฟื้อสถานที่และคอยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี 
 
  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

เลขที่ 133 (อาคาร 4) ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center