เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิจัย
ระเบียบ/ประกาศ
คู่มือ
ข้อมูลด้านการวิจัย
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนาม MOU เ
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 ดู 151 ครั้ง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการทำวิจัยเพื่อพัฒนาภาคใต้ ณ ห้องประชุมปัณฑิตา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เกิดจากการที่มหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันเพื่อดำเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ภาคใต้ โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วยกัน 15 สถาบัน 

 
 
  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

เลขที่ 133 (อาคาร 4) ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center