เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อสอบถาม
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าหลักสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
กลับสู่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
บริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการวิชาการแบบให้เปล่า
การบริการวิชาการแบบมีค่าธรรมเนียม
งานโครงการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
งบบำรุงการศึกษา
งบอื่นๆ
แหล่งเรียนรู้
บริการแหล่งเรียนรู้
นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ
คู่มือการเรียนรู้
โปสเตอร์
สื่ออื่นๆ
ข่าว บทความและวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วิดีโอ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
ชื่อ : นายเวคิน วุฒิวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635
เบอร์ภายใน(ip phone) : 3100
ชื่อ : นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ
อีเมล : bio_bry2004@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0892964252
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31400
ชื่อ : นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล : pa.moh@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7489665
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31400
ชื่อ : นายซูไบดี โตะโมะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล : subai25_191@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0883399567
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31400
ชื่อ : นางสาวนัสรี มะแน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : nasree.802@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0985512
เบอร์ภายใน(ip phone) : 31400
ชื่อ : นายดอเลาะ สาและ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลสวนพฤกษศาสตร์
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
 

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9679 ต่อ 31400

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center