เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อสอบถาม
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าหลักสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
กลับสู่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
บริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการวิชาการแบบให้เปล่า
การบริการวิชาการแบบมีค่าธรรมเนียม
งานโครงการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
งบบำรุงการศึกษา
งบอื่นๆ
แหล่งเรียนรู้
บริการแหล่งเรียนรู้
นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ
คู่มือการเรียนรู้
โปสเตอร์
สื่ออื่นๆ
ข่าว บทความและวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วิดีโอ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.

ค้นหาข่าว : A value is required.


มรย.ทูลเกล้าฯถวายหนังสือพืชพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ทูลเกล้าถวายฯหนังสือพืชพันธ์หุบเขาลำพญาและกระเช้าโอท๊อปยะลาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโ ...
วันที่ 01 เมษายน 2559 ดู 181 ครั้ง
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ร่วมงานขอบคุณสื่อ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ร่วมงานขอบคุณสื่อ "YRU Wisdom Bank 59" ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัญะลา โดยร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ร่วม ...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 169 ครั้ง
โครงการต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน โครงการต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนในตำบลท่าสาป ...
วันที่ 26 มกราคม 2559 ดู 163 ครั้ง
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จัดงานกิจกรรมวันเ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ...
วันที่ 11 มกราคม 2559 ดู 187 ครั้ง
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยา เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น พร้อ ...
วันที่ 04 มกราคม 2559 ดู 190 ครั้ง
ศูนย์วิจัยความหลากหลายถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา เมื่อวานนี้ (19 ต.ค. 2558) นายซูไบดี โตะโมะ และนางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ เจ้าหน้าที่วิจัยของศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yogyakarta State University ประ ...
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ดู 210 ครั้ง
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ถ่ายทำรายการ “Nat เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี หัวหน้างานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ เจ้าหน้าที่วิจัย และนายดอเลาะ สาและ บุคลากรศูนย์วิจัยความหล ...
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ดู 157 ครั้ง
ศูนย์วิจัยความหลากหลากทลายทางชีวภาพฯ เป็นวิทยากรฯ เมื่อวันที่ 2 และ 3 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้จัดกิจกรรม "ทัศนศึกษาลำพญา" ให้กับโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จร ...
วันที่ 01 ตุลาคม 2558 ดู 288 ครั้ง
เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานเครือข่ายกลไกการเผยแพ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี หัวหน้างานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชี ...
วันที่ 29 กันยายน 2558 ดู 120 ครั้ง
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ร่วมจัดงานกิจกรรม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 เนื่อ ...
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ดู 169 ครั้ง

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9679 ต่อ 31400

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center