เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อสอบถาม
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าหลักสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
กลับสู่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
บริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการวิชาการแบบให้เปล่า
การบริการวิชาการแบบมีค่าธรรมเนียม
งานโครงการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
งบบำรุงการศึกษา
งบอื่นๆ
แหล่งเรียนรู้
บริการแหล่งเรียนรู้
นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ
คู่มือการเรียนรู้
โปสเตอร์
สื่ออื่นๆ
ข่าว บทความและวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วิดีโอ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559
วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ดู 100 ครั้ง


ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559        เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559         ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และการกิจกรรมการประกวดต่างๆ ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ดังรายการต่อไปนี้ 1.      กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับประถมศึกษา (ผลไม้ในท้องถิ่น)2.      กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับมัธยมศึกษา (ผลไม้ในท้องถิ่น)3.      กิจกรรมการแข่งขันจัดกระเช้าผลไม้4.      กิจกรรมประกวดพรรณไม้ประดับในท้องถิ่น5.      กิจกรรมประกวดทุเรียน         สามารถส่งใบสมัคร     พร้อมผลงานได้ที่ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร 4 ชั้น 2 ในวันเวลาราชการเท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบเอกสารแนบ
 รายละเอียดการแข่งขันการประกวดสำหรับประชาชน.docx
 รายละเอียดการแข่งขันการประกวดสำหรับนักเรียน.docx


 
 
  
 

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9679 ต่อ 31400

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center