เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อสอบถาม
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าหลักสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
กลับสู่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
บริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการวิชาการแบบให้เปล่า
การบริการวิชาการแบบมีค่าธรรมเนียม
งานโครงการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
งบบำรุงการศึกษา
งบอื่นๆ
แหล่งเรียนรู้
บริการแหล่งเรียนรู้
นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ
คู่มือการเรียนรู้
โปสเตอร์
สื่ออื่นๆ
ข่าว บทความและวีดีโอ
ข่าว/บทความ
วิดีโอ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จัดงานกิจกรรมวันเ
วันที่ 11 มกราคม 2559 ดู 188 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ  สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559  ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เยาวชนและผู้ปกครองในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน และมีเกมต่างๆ เช่น เกมบิงโก เกมบัตรพรรณไม้ เกมตักน้ำใส่ขวด เกมโยนลูกบิงปอง เกมตัดกระดาษ และเกมเหยียบหนงสือพิมพ์ ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกตลอดทั้งวัน

ในการนี้ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบของขวัญให้กับน้องๆ ลำพะยาและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

1.    องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                          

2.    หอการค้าจังหวัดยะลา

        3. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

       4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา

       5. สำนักงานจังหวัดยะลา                                       

      6. ร้านมีเดีย เฮาส์ จำกัด

      7. โครงการทวิภาษา                                  

      8. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

     9. สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ                      

    10. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

    11. สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้  

    12. บุคลากรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

                   13. ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                   14.ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 
 
  
 

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9679 ต่อ 31400

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center