เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อ
กลุ่มงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าหลักสถาบันวิจ้ยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
กลับสู่หน้าหลักสถาบันวิจัยฯ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 57
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 58
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 59
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
บริการวิชาการ 57
บริการวิชาการ 58
บริการวิชาการ 59
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
วิดีโอ
รายการ ก้าวอย่างพอเพียง ตอน บ้านทุ่งพลา
ตัวอย่างรายการปัั้นฝันเดอะบัณฑิต
น้ำปั่นไฟ หัวใจปัันฝาย
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
ประกาศการให้บริการวิเคราะห์และอัตราค่าธรรมเนียม
ระเบียบขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ระเบียบการใช้บริการเบิกน้ำกลั่น
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
ชื่อ : ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
อีเมล : sunit.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6589293
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางสาวปิยศิริ สุนทรนนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล : babysoontornnon@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3949029
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางสาวสุธีรา ศรีสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการและเผยแพร่
อีเมล : sutira.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0691511
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางสาวรัตนา พงศ์สิงห์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : nn_anake@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9640217
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางสาวฮานัน หะยียะพา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล : hanan.yoh@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7121991
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางสาวอำพร ท่าดะ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
อีเมล : naj_wa37@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2923358
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางสาวนิภาพร สุวรรณโรจน์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์เคมี
อีเมล : chah_suwanrote@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0948634
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางสาวนัสรีนา เจ๊ะมะ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
อีเมล : naa_nano@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9695073
เบอร์ภายใน(ip phone) : 32000
ชื่อ : นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คลีนิคเทคโนโลยี)
อีเมล : twenty_saturday@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4671093
เบอร์ภายใน(ip phone) : 34000
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7329-9643  โทรสาร 0-7329-9653
E-mail  : scicence.cen@gmail.com
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center