เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
บันทึกข้อตกลง MOU
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
รายชื่อโครงการ
โครงการ ปี 2558
โครงการ ปี 2559
ปฏิทินการดำเนินงาน
ปฏิทินการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผล ปี 2558
ข่าว บทความ วีดีโอ
ข่าว บทความ
วีดีโอ
แบบฟอร์มและเอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์ม
คำสั่ง/ประกาศ
แผน/คู่มือ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.


เว็บไซต์ใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดู 155 ครั้ง
เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ดู 241 ครั้ง
โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2558 ดู 190 ครั้ง
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 ดู 144 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการบริการวิชาการ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ดู 150 ครั้ง
ติดตามและตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ยังค้างส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 วันที่ 21 กันยายน 2558 ดู 350 ครั้ง
กำหนดวันสุดท้ายการส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 21 กันยายน 2558 ดู 367 ครั้ง
ร่างต้นแบบโครงการท่าสาปโมเดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 02 กรกฏาคม 2558 ดู 431 ครั้ง
โมเดลขั้นตอนโครงการท่าสาปโมเดล วันที่ 02 กรกฏาคม 2558 ดู 335 ครั้ง
แผนผังการดำเนินงานโครงการท่าสาปโมเดล วันที่ 02 กรกฏาคม 2558 ดู 2370 ครั้ง
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบริการวิชาการ 1/2559 วานนี้ (3 ธ.ค. 58) สถาบันวิจัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการจาก 7 ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ...
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ดู 185 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชากา วานนี้ (4พ.ย.58) ที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 โดยม ...
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558 ดู 169 ครั้ง
การเสวนาแนวทางการพัฒนาท่าสาปโมเดล สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนา แนวทางการพัฒนาท่าสาปโมเดล โดย ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่านกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได ...
วันที่ 09 ตุลาคม 2558 ดู 282 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบริการวิชาการ มรย. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบริการวิชาการ มรย. 3/58 เพื่อพิจารณาโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 และติดตามรายงานผลการดำเนินงานบริการว ...
วันที่ 10 กันยายน 2558 ดู 219 ครั้ง
อบรมการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการโรงเรียนต้นแบบการส เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คณะทำงานสถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อจัดอบรมการจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน หลักสูตร “การทำสมนุไพรหมักผม”โดยใช้สมุนไพรพื ...
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ดู 275 ครั้ง
 
 

โครงการท่าสาปโมเดล   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699 ต่อ 31000

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center