เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลการสำรวจ
ผลการสำรวจข้อมูล เรื่องที่ 1/58
ผลการสำรวจข้อมูล เรื่องที่ 2/58
ผลการสำรวจข้อมูล เรื่องที่ 3/58
ผลการสำรวจข้อมูล เรื่องที่ 4-6/58
ผลการสำรวจข้อมูล เรื่องที่ 7/58
ผลการสำรวจข้อมูล เรื่องที่ 8/58
ผลการสำรวจข้อมูล เรื่องที่ 9-11/58
ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 12/58
ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 13/58
ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 14/58
ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 15/58
ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 16/58
ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 17/58
ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 18/58
ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 19/58
ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 20/58
ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 21/58
ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1/59
แบบสำรวจ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน รร.สาธิต มรภ.ยะลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กีฑา นครยะลาเกมส์ .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 .::. กำหนดการพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 .::. ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐” .::.


ไม่มีรายการ
 


ผลสำรวจ 2 ปี คสช. กับการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ชายแดนใต้โพล By YRU โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เผยผลสำรวจ เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ คสช. กับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในพ ...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ดู 312 ครั้ง
ผลสำรวจ 7/59 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ดู 164 ครั้ง
ผลสำรวจ 6/59 ชายแดนใต้โพล By YRU มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เทศกาลสงกรานต์ สุขสันต์วันครอบครัว” ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2559 จากประชาชนนับถือศาสนาพุทธที่อาศัยอยู่ใ ...
วันที่ 09 เมษายน 2559 ดู 216 ครั้ง
ผลสำรวจ 5/2559 ชายแดนใต้โพล By YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกล่องที ...
วันที่ 08 เมษายน 2559 ดู 189 ครั้ง
ร่วมแถลงข่าวงานผู้ว่าฯพบสื่อ ชายแดนใต้โพล ฺBy YRU ร่วมแถลงข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ "ผู้ว่าฯพบสื่อยะลา" ...
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 165 ครั้ง
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

073-299699 ต่อ 31000 , 087-7041310

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center